Programy pro podvojné účetnictví

Přehled programů pro podvojné účetnictví nabízených v ČR. Podvojné účetnictví je dostatečným řešením u menších a středních firem, které nevyžadují napojení účetních dat na jiná data firmy, respektive nevyžadují zejména propojení ekonomických, obchodních či výrobních procesů, tak jak nabízí ekonomické systémy ERP. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém okně stránka výrobce účetního softwaru.

Účetní software Výrobce / Prodejce Odkaz
6k 6K spol. s r.o. www.6k.cz
ACONTO PCS - Software, spol. s r.o. www.aconto.cz
AdmWin PU Ing. Vladimír Jehlička www.admwin.cz
Aladdin Aladdin, s.r.o. www.aladdin.cz
ALPEXPERT APL Expert s.r.o. www.aplexpert.cz
CÉZAR  Breaker Software® www.cezar.cz
Advertisement
DUNA ÚČTO TILL CONSULT a.s. www.duna.cz
EKONOM Elisoft s.r.o. www.ekonom-system.cz
e-soft E-SOFT, spol. s r.o. www.esoft.cz
KelEXPRESS KELOC CS, s.r.o. www.keloc-software.cz
IDEA IDEA, spol. s r. o. www.idea.cz
IIS Ekonom IIS Tábor s.r.o. www.iistabor.cz
MAGION MAGION system, a.s. www.magion.cz
MRP MRP-Informatics, spol. s r.o. www.mrp.cz
POHODA STORMWARE s.r.o. www.stormware.cz
Prokurist PROKURIST s.r.o. www.prokurist.cz
SB KOMPLET H&M DataSoft spol. s r.o. www.sbkomplet.cz
STEREO Kastner software s.r.o. www.stereo.cz
STEREO, DUEL Ježek software s.r.o. www.jezeksw.cz
SYSEL CS CSH spol. s r.o. www.csh.cz
WinDUO ČAPEK - WinDUO, s.r.o. www.winduo.cz

 

Podvojné účetnictví - vybrané informace

Podvojné účetnictví musí vést podnikatelský subjekt v těchto případech: obrat za loňský rok přesáhl 25 mil. Kč, podnikatel je zapsán v obchodním rejstříku (od okamžiku zapsání), povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní předpis a nebo se firma sama dobrovolně rozhodne. V ostatních případech postačuje vedení daňové evidence. Podle současného zákona o daních z příjmu lze vést účetnictví ve dvojí podobě:

 • účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
 • daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)

Pozn.: Ačkoli je tedy pojem podvojné účetnictví zastaralý termín, je natolik zažitý, že termín „účetnictví“ není příliš často používán místo termínu podvojného účetnictví.

Samostatné účetní programy zpravidla nabízí níže uvedené moduly. Rozsah nabízených řešení se liší program od programu a je proto nutné programy projít jednotlivě:

 • Účetnictví: účetní předvaha a hlavní kniha, podpora fiskálního roku odlišného od kalendářního, DPH (přiznání, evidenci a souhrnné hlášení), párování úhrad v pokladně a bance s fakturami a interními doklady a provázanost s dalšími moduly programu kursové rozdíly, rozvaha a výsledovka ve zkráceném i plném rozsahu, podrozvahová evidence atp.
 • Finance:
  • Pokladna – evidence a párování úhrad, možnost vést více pokladen, importy a hromadné účtování pokladních dokladů
  • Banka - bankovní příkazy a výpisy, elektronické bankovnictví, evidence a párování úhrad, hromadné účtování aj.
 • Fakturace:
  • vystavené faktury (pohledávky) -  faktury, zálohové faktury, storna, dobropisy, dodací listy aj.
  • přijaté faktury (závazky) – faktury, zálohové faktury, dobropisy, storna aj.
 • Sklady (zásoby): skladová evidence, skladové výdejky, příjemky a převodky, sledování obrátky zásob (rozbory a analýzy prodejnosti), výpočty prodejních cen, tisk skladových štítků (čárových kódů) aj.
 • Majetek: dlouhodobý a drobný majetek, účetní a daňové odpisy, inventury
 • Mzdy: mzdová a personální evidence, výpočet mezd a odvodů, tisky výplatních listin, mzdových listů, tisky zdravotním pojišťovnám, přímá komunikace s portálem ČSSZ, výpočet náhrad mzdy za nemoc, zkrácené úvazky aj. Někdy je součástí i personalistika.
 • Doprava: kniha jízd, cestovní příkazy, správa vozového parku, vyúčtování náhrad a pracovních cest aj.
 • Ostatní vlastnosti: vedení jednoduché daňové evidence, vedení adresáře odběratelů a dodavatelů, správa objednávek a nabídek, automatické načítání kurzových lístků ČNB, export a import dat, zálohování, aktualizace programu na základě legislativních změn atp.

 

< Zpět