ÚČETNÍ SOFTWARE

Průvodce účetními programy v České republice. Přehled účetního softwaru a souvisejících programů, rozdělených do níže uvedených skupin.

Účetní software - rozdělení do skupin
Daňová evidence - software pro vedení daňové evidence
Podvojné účetnictví- software pro vedení podvojného účetnictví
Ekonomické systémy ERP - účetní software jako součást informačního systému
Fakturace - software na vystavování a evidenci faktur
Skladová evidence - software pro evidenci zboží, materiálu a výrobků a systémy řízeného skladu
Evidence majetku - programy pro evidenci drobného a investičního hmotného a nehmotného majetku
Knihy jízd - programy pro vedení knihy jízd, cestovní příkazy a správu vozového parku
Daňová přiznání - programy pro zpracování daňových přiznání a navazující agendy
Zákony a předpisy - software pro evidenci zákonů, norem, předpisů,  vzorů smluv a dalších dokumentů
Advertisement


Webový projekt účetní software vnikl za účelem poskytnout na jednom místě přehled výrobců účetního software a programů, které s účetnictvím souvisí. Pro ostatní kategorie ekonomického software vznikl samostatný webový projekt ekonomický software, kde naleznete přehledy většiny výrobců informačních systémů (ERP, HRM, řízení výroby, CRM, reporting a plánování), systémy pro řízení projektů, správu dokumentů, majetku, docházkové systémy a dále přehledy programů pro sledování firem v insolvenčním rejstříku, obchodním věstníku, prostřednictvím databází firem či pro sledování vzájemných vazeb mezi firmami.

Projekty účetní a ekonomický software nabízí společně přehled většiny výrobců účetního a ekonomického softwaru v České republice.

Přidání nebo úprava skupiny účetního nebo ekonomického software je zdarma na základě zaslání žádosti výrobce softwaru, nebo prodejce s výhradním zastoupením v ČR, na emailovou adresu "info(zavináč)ekonomickysoftware.com". V žádosti musí být uvedena skupina (např. "podvojné účetnictví"), název programu, jméno výrobce a internetová adresa odkazující na nabízený software. Přidání či úpravy proběhnou dle časových možností a nejsou garantovány.