Software pro daňovou evidenci

Daňová evidence, účetní software pro podnikatele, kteří podléhají daňové evidenci nebo uplatňují výdaje procentem z příjmů. Programy v tabulce níže jsou prodávány v jednoduché podobně (obsahují jen to, co vyžaduje zákon: evidenci příjmů a výdajů a evidenci majetku a závazků) a nebo v komplexní podobě, jako software, který umožňuje sledování dalších procesů ve firmě. Komplexní programy obsahují nejčastěji tyto moduly: deník příjmů a výdajů, faktury vystavené, banku a pokladnu, evidenci majetku, knihu jízd, výkaz DPH, objednávky vystavené a přijaté, CRM atd.  Programy pro daňovou evidenci jsou zpravidla použitelné jak pro plátce, tak pro neplátce DPH. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém okně stránka výrobce softwaru.

Účetní software Výrobce / Prodejce Odkaz
ABRA G1 ABRA Software a.s. www.abra.eu
AdmWin DE Ing. Vladimír Jehlička www.admwin.cz
ATMA  Vratislav Bělský www.atma.cz
CÉZAR Breaker Software® www.cezar.cz
DUEL Ježek software s.r.o. www.jezeksw.cz
EKONOM Elisoft s.r.o. www.ekonom-system.cz
Advertisement
flexibee FlexiBee Systems s.r.o. www.flexibee.eu
HELIOS RED Asseco Solutions, a.s. www.helios.eu
KelMINI KELOC CS, s.r.o. www.keloc-software.cz
MONEY S3 CÍGLER SOFTWARE, a.s. www.money.cz
MRP MRP-Informatics, spol. s r.o. www.mrp.cz
POHODA STORMWARE s.r.o. www.stormware.cz
PREMIER PREMIER system, a.s. www.premier.cz
SB KOMPLET H&M DataSoft spol. s r.o. www.sb-komplet.cz
STEREO Kastner software s.r.o. www.stereo.cz
SYSLÍČEK CSH spol. s r.o. www.csh.cz
Účto Tichý & spol. www.ucto2000.cz
WinDUO ČAPEK - WinDUO, s.r.o. www.winduo.cz

 

Pozn: Daňová evidence nahrazuje od roku 2004 jednoduché účetnictví. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil 25 mil. Kč za předchozí kalendářní rok, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Pokud fyzická osoba naplňuje některou z výše uvedených podmínek je povinna vést podvojné účetnictví. Daňová evidence podnikatelů slouží pro zjištění daně z příjmů (evidence příjmů a výdajů) a pro přehled majetku a dluhů (evidence majetku a závazků). Dále viz. Zákon o daních z příjmu - § 7b Daňová evidence)

< Zpět